Header Ads

Kinh doanh bất động sản không thành lập doanh nghiệp

🗣 Hỏi: Cá nhân có quyền kinh doanh bất động sản mà không phải thành lập doanh nghiệp không? Nếu được kinh doanh thì phải đáp ứng điều kiện nào và được kinh doanh trong trường hợp nào?
👩🎓 Trả lời: 
1⃣ Quyền và điều kiện kinh doanh bất động sản của cá nhân.
📖 Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014: “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật”.

💢 Như vậy, cá nhân có quyền kinh doanh bất động sản nhưng không thành lập doanh nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện:
💎 Quy mô kinh doanh nhỏ nhỏ, không thường xuyên.
💎 Phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

2⃣ Các trường hợp cá nhân kinh doanh bất động không cần lập doanh nghiệp.
📖 Căn cứ quy định tại Điều 5 Nghị định 76/2015/NĐ-CP thì trường hợp cá nhân kinh doanh bất động sản không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản bao gồm:

 Cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản mà không phải do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh và trường hợp cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh nhưng dự án có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất).
 Cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án bất động sản, bán nhà, công trình xây dựng đang bảo lãnh, thế chấp để thu hồi nợ.
 Cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng để xử lý tài sản theo quyết định của Tòa án, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.
 Cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua mà không phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về nhà ở.
 Cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thuộc sở hữu của mình.
Bộ phận Tư vấn Pháp luật
CÔNG TY LUẬT TNHH VIETPOINT
☎️Hotline: 08 9997 3979 (Luật sư Lâm Minh Sang)
📧 Email tư vấn: minhsang@vietpointlaw.vn
📬 Địa Chỉ: 216 Nguyễn Hoàng, Khu Phố 5, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh


Được tạo bởi Blogger.