Header Ads

Jesse Livermore - Kỳ 8: Trống rỗng

14:33

Cô là sự đối ngược với Livermore: tràn đầy sức sống, xinh đẹp, hài hước, và năng động. Một loài động vật xã hội thực sự tại thời điểm sức s...

Được tạo bởi Blogger.