Header Ads

Ngày cuối cùng của Yahoo! Messenger

17/7/2018 - Yahoo Messenger sẽ chính thức ngừng hoạt động và không còn được hỗ trợ nữa.

Thị trường công nghệ thay đổi nhanh chóng và trở nên bão hòa về phần mềm tin nhắn trực tuyến. Ở Việt Nam chắc không còn nhiều người dùng Yahoo Messenger nữa nhưng chắc hẳn thế hệ của Tôi khá nhiều ký ức về nó đây.Thông báo chính thức ngừng hỗ trợ từ Y!M

Và 1 đống kỷ niệm ngày xưa, đại khái như mấy hình lượm trên Internet nàyNick Yahoo ngày xưa của mình đơn giản thôi: mr.dangkhoa@yahoo.com
Được tạo bởi Blogger.