Header Ads

Một vài lệnh seoer thường sử dụng trên Google

allintitleCú pháp: allintitle:[từ khóa]
Chức năng: dùng để tìm những trang web có chứa đựng [từ khóa] trong tiêu đề.
Chú ý: không có khoảng trắng giữa câu lệnh và từ khóa. Từ khóa có thể là 1 từ hoặc nhiều từ.
Ví dụ: allintitle:can ho pegasuite
intitle
Cú pháp: intitle:[từ khóa]
Chức năng: dùng để tìm những trang web có chứa đựng [từ khóa] trong tiêu đề và trong nội dung.
Chú ý: không có khoảng trắng giữa câu lệnh và từ khóa. Từ khóa có thể là nhiều từ, nhưng kết quả trả về chỉ giới hạn những trang có tiêu đề là từ thứ nhất, từ thứ 2 trở đi sẽ trả về những trang có từ đó trong nội dung hoặc tiêu đề.
Ví dụ: intitle:can ho dep
inanchor
Cú pháp: inanchor:[từ khóa]
Chức năng: dùng để tìm những trang web có anchor text là [từ khóa].
Chú ý: không có khoảng trắng giữa câu lệnh và từ khóa. Từ khóa có thể là 1 từ hoặc nhiều từ.
Ví dụ: inanchor:can ho new city

Bài viết về “những trợ giúp tìm kiếm cơ bản” đã nêu bật được tất cả những vấn đề chung nhât nhưng đôi khi bạn vẫn cần những sự trợ giúp khác để tăng cường khả năng tìm kiếm. tài liệu này sẽ làm nổi bật những tính năng nâng cao của Google Web Search. Ngay cả những nhân viên tìm kiếm cấp cao như những thành viên trong đội tìm kiếm của google sử dụng những tính năng này chưa tới 5% trong tổng số thời gian của họ. Những công cụ tìm kiếm cơ bản và đơn giản là đủ dùng. Như quy ước, chúng ta sử dụng dấu ngoặc vuông [ ] để biểu thị những truy vấn, ví dụ như [ to be or not to be ]; [ to be ] hoặc [ not to be ] là hai vị dụ của những truy vấn.Được tạo bởi Blogger.