Header Ads

BitconnectX là gì? Scam hay trò mới của Bitconnect?

BitconnectX là gì? Scam hay trò mới của Bitconnect?

Đầu năm mới 1/1 khi truy cập vào website của Bitconenct có thể bạn sẽ thấy ngay 1 thông báo popup mới về 1 dự án ICO sắp ra mắt của Bitconnect có tên BitconnectX.

Dự án BitconnectX dự kiến được ra mắt sau 8 ngày nữa (ngày 10/01/2018). Hiện vẫn chưa có nhiều thông tin rõ ràng về mục đích của BitconnectX là tập trung vào mục tiêu gì. Tuy nhiên có thể thấy tagline của dự án là "Be a part of the CryptoCurrency Movement".Nội dung mà nhóm Bitconnect Team gửi đến toàn thể cộng đồng là:

BitConnect wishes happy New Year 2018 and ICO update- BitConnectx

The Bitconnect Team would like to wish all our community members a Happy New Year and thank you for making 2017 an incredible journey for this platform. The tremendous growth we experienced was a clear message of support and trust in community platform.

Many of the milestones we achieved are a direct result of the users and members of the community believing in our mission. We believe the future of cryptocurrency relies on programs like Bitconnect being a resource that can assist beginners as they learn about this technology and its benefits.

Acceptance and awareness of cryptocurrency is at an all-time high thanks to platforms like Bitconnect spreading the message globally, and Bitcoin dominating the news media. People and businesses worldwide are now learning about and using cryptocurrency and its payment systems to conduct transactions just as traditional banks have for decades. Slowly but surely, with your help, we are winning.

Bitconnect was the fastest growing cryptocurrency of the past year and we saw over 1.5 million members join worldwide. That staggering number is still on the rise daily, adding to an already huge network of likeminded individuals. This continued positivity has been a great source of motivation for our team, leading to new ideas, new concepts and new opportunities.

Moving into 2018 we have another addition to the Bitconnect brand. A new coin that will have an ICO starting, tentatively, January 10th. There will be more details coming as the ICO gets activated on January 10th.Tạm dịch

BitConnect chúc mừng năm mới 2018 và cập nhật ICO-BitConnectx

Nhóm Bitconnect xin chúc tất cả các thành viên trong cộng đồng một năm mới vui vẻ và cảm ơn bạn đã làm cho năm 2017 có một cuộc hành trình đáng kinh ngạc cho nền tảng này. Sự tăng trưởng to lớn mà chúng tôi có được là một thông điệp rõ ràng về sự ủng hộ và tin tưởng vào nền tảng cộng đồng.

Nhiều cột mốc mà chúng tôi đạt được là kết quả trực tiếp của người sử dụng và thành viên của cộng đồng tin tưởng vào sứ mệnh của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng tương lai của cryptocurrency dựa vào các chương trình như Bitconnect là tài nguyên có thể hỗ trợ người mới bắt đầu khi họ tìm hiểu về công nghệ này và những lợi ích của nó.

Sự chấp nhận và nhận thức của cryptocurrency ở mức cao là nhờ các nền tảng như Bitconnect lan truyền trên toàn cầu, và Bitcoin thống trị các phương tiện truyền thông. Con người và doanh nghiệp trên toàn thế giới đang tìm hiểu về cách sử dụng cryptocurrency và các hệ thống thanh toán để tiến hành các giao dịch giống như các ngân hàng truyền thống trong nhiều thập kỷ. Dần dần nhưng chắc chắn, với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi đang chiến thắng.

Bitconnect là thuật toán được mã hóa tăng trưởng nhanh nhất trong năm qua và chúng ta đã thấy hơn 1,5 triệu thành viên tham gia trên toàn thế giới. Con số đáng kinh ngạc này vẫn đang tăng lên hàng ngày, thêm vào một mạng lưới các cá nhân làm truyền thông. Sự tiếp tục có tính tích cực này đã tạo ra động lực lớn cho nhóm của chúng tôi, dẫn tới các ý tưởng mới, khái niệm mới và các cơ hội mới.

Tiến đến năm 2018 chúng ta có một sự bổ sung cho thương hiệu Bitconnect. Một đồng xu mới sẽ được bắt đầu ICO, dự kiến ​​vào ngày 10 tháng 1.

Đây là bài viết mang tính giới thiệu và chia sẻ. Hoàn toàn không có ý tưởng hay bất cứ liên quan nào đến việc đầu tư, tàng trữ, mua bán các đồng tiền ảo không thực tế
Được tạo bởi Blogger.